Hướng dẫn lấy Token để kết nối API

Token là thông tin xác thực tài khoản và là mã bảo mật giúp khách hàng thực hiện các thao tác gọi API.

1. Đăng ký tài khoản (Bỏ qua bước này nếu đã có tài khoản GHN)

Bước 1: Bấm vào nút Sign Up để đăng ký tài khoản

 

SignUp

Bước 2: Một cửa sổ mới được mở ra. Tại đây, hãy nhập các thông tin tài khoản của bạn

SignUp2

Bước 3: Sau khi nhập xong bấm nút "Đăng ký", cửa sổ hiện ra thông báo đăng ký thành công

SignUp3

2. Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Bấm vào Sign In ở góc phải màn hình

SignIn

Bước 2: Nhập các thông tin tài khoản và nhấn nút ĐĂNG NHẬP

SignIn2 

3. Lấy Token

Bước 1: Chọn Hiển thị để xem thông tin Token

Bước 2: Sử dụng Token tài khoản để gọi API

Bước 3: Thiết lập thông tin webhooks (bỏ qua nếu không cần)

SignIn3